لایسنس‌های نرم‌افزاری

لایسنس نرم‌افزار تشخیص متن (آزمایشی)

این محصول به صورت آزمایشی تعریف شده است و فقط برای تست فرایند خرید ایجاد شده.